Plan Kruutntoone

Cd Plan Kruutntoone – Wat doen de handen

Esc.rec. label

Plan Kruutntoone beleeft het bestaan in volstrekte eenzaamheid, want het trio hoort nergens bij. Gelukkig biedt de jazz onderdak aan allen die ontheemd zijn. De vrijheid die het genre kenmerkt zit hem bij de Groningers vooral in de houding die ze uitstralen. Vanuit het polderlandschap benaderen ze de wereld met een open blik en verwoorden en verklanken ze hun bevindingen sans gêne. 

De sound op het vinyl blijft bescheiden en is elementair en rauw. Naast de indringende teksten van Hans Visser zijn er vertalingen van Samuel Beckett, mogelijk nog vervreemdender.