Jasper Blom

Interview Jasper Blom, saxofonist, bandleider, componist, 12 december 2012

Hij behoort tot dezelfde generatie als Eric Vloeimans, Michiel Borstlap en Yuri Honing. Zijn staat van dienst is zeker van hun kaliber, maar hij mist hun populariteit. Dat heeft niet zozeer met de muzikale kwaliteiten van saxofonist Jasper Blom te maken, alswel met imago. Blom ontbreekt het aan enig showelement: "Ik kan wel een rode broek aantrekken, maar dat staat me gewoon niet." Hij is niet ongelukkig met het beeld dat hij opwerpt. "Ik wil me zo natuurlijk mogelijk gedragen en dicht bij mezelf blijven." "Ik ben een laatbloeier, maar ik ben gelukkig met hoe het is gelopen. Muzikaal heb ik een heel gevarieerd bestaan."

Blom is een typische "musicians musician", geloofd en geprezen door zijn collega's, geliefd bij kenners, maar onbekend bij het grote publiek. Hij speelt met de top van de Nederlandse en internationale jazzwereld en presenteert met een keur van hen zijn nieuwe album Gravity  in de North Sea Jazz Club op woensdag 19 december. Het is de derde cd met zijn The  Jasper Blom Quartet en hij is heel tevreden. "Over een debuut kan je heel lang nadenken. Je kan dan oude nummers opnemen. Het tweede album kan niet lang op zich laten wachten en moet het eerste overtreffen met nieuw materiaal. Dat is gelukt. Bij het derde heb je dan een nieuw probleem." Blom heeft dat ondervangen door met een frisse geest de studio in te gaan en alles tot in de puntjes te willen verzorgen. "De stukken staan bloot aan veel invloeden, die we verwerken als de muziek daarom vraagt. Nummers ontwikkelen zich ook vanzelf als je ze veel speelt, in ons geval worden ze steeds abstracter. De band beschikt over een groot scala aan kleuren die we zonodig in kunnen zetten. Hoewel de cd uitkomst is van een proces, blijft het toch een momentopname."

Blom werkte voor de productie nauw samen met bassist Frans van der Hoeven, die voor hem als klankbord fungeerde en hem van veel feedback voorzag. "Met Frans kan ik goed sparren." Hij is sowieso dolblij met "de jongens", het stel is compleet met gitarist Jesse van Ruller en drummer Martijn Vink. "Ze zijn zeer loyaal en coöperatief en hun niveau is top." "We kunnen het beste uit elkaar naar boven halen." De saxofonist is van plan om met dit kwartet tien cd's op te nemen. Hij ziet het als een missie om de band voor langere tijd bijeen te houden en tegelijkertijd fris en urgent te blijven. Vluchtigheid is hem überhaupt vreemd. Hij wil investeren in een langere periode, waarbij de te volgen weg net zo belangrijk is als het einddoel, die tien cd's. "Ik wil het publiek meenemen op een reis, de mensen meevoeren in een verhaal." Blom beseft dat hij daarbij in een traditie staat, nog altijd beluistert hij oude jazzhelden en oefent hij op alle mogelijke variaties van standards. "Je kan me de hele middag opsluiten met Charlie Parkerplaten."

Hij doceert zelf op het Amsterdams Conservatorium en ook daar komen alle klassiekers voorbij. Behalve geschiedenis en techniek, leert hij zijn studenten ook zelfredzaamheid door ze voor te houden hoe ze zichzelf iets aan kunnen leren. "Maar je zult toch ook fatsoenlijk noten moeten kunnen lezen." Op de opleiding heerst zowel een vrije geest als degelijkheid. Blom vindt het niveau hoog, met ook nog uitschieters. Jonge muzikanten als Joris Roelofs en Ben van Gelder noemt hij uitzonderlijke talenten. "Maar dat is niet alleen in Nederland zo." 

De saxofonist ziet wereldwijd belangwekkende ontwikkelingen in de jazzwereld waarbij technische mogelijkheden ongebreideld zijn en elementen uit de klassieke muziek worden toegepast. "De muziek van nu is meer cerebraal en zeer complex." Als voorbeeld noemt hij de toonaangevende New Yorkse rietblazer Steve Lehman, die ook Nederlands grootste componist Louis Andriessen tot zijn toehoorders mag rekenen. Verder ziet hij de scheidslijn tussen impro en jazz steeds meer vervagen, zoals bij de spraakmakende pianist Jason Moran. Blom zoekt daarbij niet per se de vernieuwing, ook niet in zijn eigen spel. "Die kan je altijd pas achteraf vaststellen." Wel kan je bij hem het avontuur tegenkomen en de verrassing. In maart/april 2013 toert hij door het land met zijn promotietour voor Gravity. Daarna cd numero vier. Op naar de tien.


Interview Jasper Blom, saxofonist, bandleider, docent en componist,

Amsterdam, 4 december 2014

"Hij is een van de beste saxofonisten in het circuit." Als een collega dat zegt, is dat een waardevolle kwalificatie. De uitspraak gaat over saxofonist Jasper Blom (1965) en is afkomstig van slagwerker Felix Schlarmann van BRUUT!, als programmeur van Jazzfest Amsterdam behept met een fijne neus voor kwaliteit. Blom wordt vooral in muzikantenkringen zeer gewaardeerd en heeft als docent aan het conservatorium van Amsterdam vele talenten afgeleverd die inmiddels bekender zijn dan hijzelf. Blom maalt daar niet om, hij is gelukkig met een leven vol variëteit als uitvoerend musicus, componist, docent en bandleider. 

Deze maand komt Audacity  uit, het vierde album uit met zijn The Jasper Blom Quartet, als onderdeel van de tiendelige serie die hij voor ogen heeft. "Ik zie het voor mezelf als opdracht om de band voor langere tijd bij elkaar te houden. Vluchtigheid is me sowieso vreemd. De opzet is om alle tien albums in dezelfde bezetting op te nemen." We hebben het hier wel over een ploeg topmuzikanten: gitarist Jesse van Ruller, bassist Frans van der Hoeven en drummer Martijn Vink. Met hen dook Blom de Amsterdamse Studio 150 in waar ze met de gerenommeerde technicus Joeri Saal Audacity opnamen. Gastrollen zijn er voor een rappende Lilian Vieira en zanger Ruben Hein.

"Zo'n release is altijd weer een bevalling, erg fijn dat alle meewerkenden dan zo betrokken en toegewijd zijn. Met medeproducer en sparringspartner Frans heb ik uiteindelijk maanden overlegd voor we tevreden waren over het eindproduct. We hebben veel materiaal moeten schiften en voor elk stuk weer nieuwe spelregels moeten vaststellen. De balans schoof steeds op van geschreven noten richting abstractere vormen. Soms gaf ik gerichte opdrachten: 'Martijn, probeer zo anarchistisch mogelijk te klinken.' Of: 'Speel zoals Charlie Watts op zijn oude dag.' Joeri was een baken, hij heeft veel geduld, een enorme focus en bezit een groot inlevingsvermogen. We grijpen met het album terug op de jazzerfenis en willen daarbij experimenteren en de grenzen oprekken. Alle mogelijke invloeden zijn bruikbaar omdat de muzikanten zo veelzijdig zijn." Het resultaat is een heel modern geluid met hier en daar oosterse impulsen, rock, elektronica en hiphop.

De plaat is al vroeg aangekondigd op sociale media en wordt in januari uitgebracht. Hij komt via vele kanalen beschikbaar. "Vroeger moest je een uur fietsen om een plaatje te kopen en iets meer over jazz te leren. Nu kun je alles binnen een tel binnenhalen." Blom wordt nu echt nostalgisch: "Vroeger liet je een bandrecorder op halve snelheid afdraaien en dan speelde je de noten na. Tegenwoordig zijn alle scores te krijgen via internet." De saxofonist benut alle verworvenheden en geniet ervan. Hij kijkt misschien eens om, maar zijn muziek is heel erg van het hier en nu.

 

Alle publicaties