Estrella Acosta

Cd Estrella Acosta – Mujeres de luna

eStar label

Dat een man sterk is, is vanzelfsprekend, maar als een vrouw sterk is, verdient dat  speciale vermelding. Zeer merkwaardig. In deze genderneutrale tijd benadrukt ook vocalist Estrella Acosta dat de Cubaanse, vrouwelijke componisten die zij voor haar project Mujeres de luna heeft uitgekozen sterk zijn, rolmodellen. Acosta had een flinke tijdspanne nodig om voldoende gegadigden te vinden voor een heel album. De oudste werd geboren in 1885 en de jongste in 1980. Sowieso lijken vrouwelijke toondichters schaars, Cubaans of niet. Reinbert de Leeuw bracht twee Russinnen over het voetlicht , Maayke Nas is Componist des Vaderlands en er zijn vele anderen, maar zij staan vooral in de schaduw van hun mannelijke collega's.

Op het album Mujeres de luna blijkt hoe onterecht dat is, in elk geval bij de Cubanen. Het typische karakter van de eilanders met hun spontaniteit komt hier goed tot zijn recht. Verdriet kan nog zo groot zijn, of er klinkt wel vrolijkheid. Melodieën zijn meeslepend en er kan ook gedanst worden. Alle ingrediënten zijn aanwezig. 

De in Nederland wonende Acosta bracht voor het album een heel orkest bij elkaar, met strijkers, blazers, een pianist, drummer en percussionisten, sommigen met Caribische instrumenten. Een mooie positie in de groep neemt Efraïm Trujillo in, doorgaans niet groot op een affiche vermeld, maar wel een van de fijnste Nederlandse saxofonisten, hier ook op fluit. Toch is het vooral Acosta zelf die straalt.

 

Alle publicaties