Links‎ > ‎Publicaties‎ > ‎

Jasper Blom

Interview Jasper Blom, saxofonist, bandleider, componist, 12 december 2012

Hij behoort tot dezelfde generatie als Eric Vloeimans, Michiel Borstlap en Yuri Honing. Zijn staat van dienst is zeker van hun kaliber, maar hij mist hun populariteit. Dat heeft niet zozeer met de muzikale kwaliteiten van saxofonist Jasper Blom te maken, alswel met imago. Blom ontbreekt het aan enig showelement: "Ik kan wel een rode broek aantrekken, maar dat staat me gewoon niet." Hij is niet ongelukkig met het beeld dat hij opwerpt. "Ik wil me zo natuurlijk mogelijk gedragen en dicht bij mezelf blijven." "Ik ben een laatbloeier, maar ik ben gelukkig met hoe het is gelopen. Muzikaal heb ik een heel gevarieerd bestaan."

Blom is een typische "musicians musician", geloofd en geprezen door zijn collega's, geliefd bij kenners, maar onbekend bij het grote publiek. Hij speelt met de top van de Nederlandse en internationale jazzwereld en presenteert met een keur van hen zijn nieuwe album Gravity  in de North Sea Jazz Club op woensdag 19 december. Het is de derde cd met zijn The  Jasper Blom Quartet en hij is heel tevreden. "Over een debuut kan je heel lang nadenken. Je kan dan oude nummers opnemen. Het tweede album kan niet lang op zich laten wachten en moet het eerste overtreffen met nieuw materiaal. Dat is gelukt. Bij het derde heb je dan een nieuw probleem." Blom heeft dat ondervangen door met een frisse geest de studio in te gaan en alles tot in de puntjes te willen verzorgen. "De stukken staan bloot aan veel invloeden, die we verwerken als de muziek daarom vraagt. Nummers ontwikkelen zich ook vanzelf als je ze veel speelt, in ons geval worden ze steeds abstracter. De band beschikt over een groot scala aan kleuren die we zonodig in kunnen zetten. Hoewel de cd uitkomst is van een proces, blijft het toch een momentopname."

Blom werkte voor de productie nauw samen met bassist Frans van der Hoeven, die voor hem als klankbord fungeerde en hem van veel feedback voorzag. "Met Frans kan ik goed sparren." Hij is sowieso dolblij met "de jongens", het stel is compleet met gitarist Jesse van Ruller en drummer Martijn Vink. "Ze zijn zeer loyaal en coöperatief en hun niveau is top." "We kunnen het beste uit elkaar naar boven halen." De saxofonist is van plan om met dit kwartet tien cd's op te nemen. Hij ziet het als een missie om de band voor langere tijd bijeen te houden en tegelijkertijd fris en urgent te blijven. Vluchtigheid is hem überhaupt vreemd. Hij wil investeren in een langere periode, waarbij de te volgen weg net zo belangrijk is als het einddoel, die tien cd's. "Ik wil het publiek meenemen op een reis, de mensen meevoeren in een verhaal." Blom beseft dat hij daarbij in een traditie staat, nog altijd beluistert hij oude jazzhelden en oefent hij op alle mogelijke variaties van standards. "Je kan me de hele middag opsluiten met Charlie Parkerplaten."

Hij doceert zelf op het Amsterdams Conservatorium en ook daar komen alle klassiekers voorbij. Behalve geschiedenis en techniek, leert hij zijn studenten ook zelfredzaamheid door ze voor te houden hoe ze zichzelf iets aan kunnen leren. "Maar je zult toch ook fatsoenlijk noten moeten kunnen lezen." Op de opleiding heerst zowel een vrije geest als degelijkheid. Blom vindt het niveau hoog, met ook nog uitschieters. Jonge muzikanten als Joris Roelofs en Ben van Gelder noemt hij uitzonderlijke talenten. "Maar dat is niet alleen in Nederland zo." 

De saxofonist ziet wereldwijd belangwekkende ontwikkelingen in de jazzwereld waarbij technische mogelijkheden ongebreideld zijn en elementen uit de klassieke muziek worden toegepast. "De muziek van nu is meer cerebraal en zeer complex." Als voorbeeld noemt hij de toonaangevende New Yorkse rietblazer Steve Lehman, die ook Nederlands grootste componist Louis Andriessen tot zijn toehoorders mag rekenen. Verder ziet hij de scheidslijn tussen impro en jazz steeds meer vervagen, zoals bij de spraakmakende pianist Jason Moran. Blom zoekt daarbij niet per se de vernieuwing, ook niet in zijn eigen spel. "Die kan je altijd pas achteraf vaststellen." Wel kan je bij hem het avontuur tegenkomen en de verrassing. In maart/april 2013 toert hij door het land met zijn promotietour voor Gravity. Daarna cd numero vier. Op naar de tien.